شماره حسابها

مشتری محترم شماره های قابل استفاده برای واریز وجوه سفارشات شما به شرح زیر است. شما میتوانید پس از واریز، مشخصات فیش و نحوه ی پرداخت خود را از طریق فرم ثبت واریز، تلفن یا ایمیل به اطلاع ما برسانید تا ارسال کالا صورت پذیرد.

شماره حسابها


می‌پذیرم

این سایت به بهبود عملکرد خود از "کوکی" استفاده میکند